Synkronisering

Synkronisering handlar kort och gott om att få ljudet att stämma överens med bilden. Antalet metoder som kan tillämpas för synkronisering blir större med åren, allteftersom nya rön i teknikens värld uppenbarar sig. Man kan idag utföra synkronisering utan att skapa några timing notes alls (läs mer om timing notes).

Den här artikeln kommer att ta upp några olika traditionella sätt att synkronisera musik till en film.


Vid synkronisering arbetar man med så kallade frames – de enskilda bildrutorna i en film. Anledningen till att vi i publiken tror att figurerna på skärmen rör på sig är att ca 25 frames passerar framför våra ögon under en sekund. En annan viktig term är sync points – olika punkter i filmen som en kompositör vill accentuera, t.ex. vid ett slagsmål eller en passionerad kyss.

——

Punches och Streamers

SynkroniseringSynkronisering under den tidiga filmeran gjordes med hjälp av punches och streamers. Man kom på att, om en kompositör bestämde sig för en exakt tidspunkt/sync point för en specifik sats eller cue (mer om cues), så fanns det olika sätt att belysa dessa under inspelningen. Det musikredigeraren bokstavligen gjorde var att göra ett hål i den specifika frame (i arbetsversionen av filmen) där kompositören ville ha sin sync point. Detta uppenbarade sig som ett ljussken för dirigenten och de andra närvarande vid inspelningen, så att de visste var de skulle komma in så att synkroniseringen blev rätt. För att förbereda musikerna för varje punch användes streamers, linjer som musikredigeraren skrapat fram på vissa frames, vilka oftast uppenbarade sig i tretal med jämna, korta mellanrum. Dessa förflyttade sig från vänster till höger på bilden – så musikerna visste att direkt efter den högra linjen dök upp, var det dags för en punch.

Click Track

Ett click track är en användbar funktion som anger tempot under synkronisering, och hjälper dirigenten och musikerna att hålla det. Ett click track gav antingen slag i slag per minut (beats per minute – BPM) eller frames per slag (frames per beat – FPB).

Clock

En annan metod för att åstadkomma exakt synkronisering var att använda ett stoppur. Detta innebar att dirigenten använde sig av en stor analog klocka för att hitta rätt sync points. Allt musikredigeraren behövde göra här var att veta de exakta tiderna, och kolla så att dirigenten fick allt rätt.

Wild

Ett av de friaste sätten att synkronisera går med benämningen Wild, och innebär synkronisering utan vare sig klick, punches, streamers eller clock. Att synkronisera på detta sätt görs förstås nästan uteslutande med relativt korta cues.

Sequencing

Flera kompositörer gillar än idag att synkronisera på det traditionella sättet med timing notes och så vidare, men det är också vanligt att synkronisera genom sequencing och helt enkelt spela in sina idéer utan temporeferenser. Ibland, särskilt i moderna tider, används ju inte ens levande instrument i musiken till alla produktioner. Sequencing kan dessutom användas i förberedande syfte. Idag erbjuder alla sequencerprogram möjligheten att justera tempot i efterhand och under redigering och inspelning.

——

Hoppas du har haft chansen att inhämta lite kunskap om synkronisering här. Filmscore.se har ganska bra referensverk om sätt att synkronisera, och allt kommer inte ut på sidan. Så har du specifika frågor om synkronisering som inte den här artikeln har besvarat, kontakta gärna sidan!

Artikel publicerad den 20 augusti 2010.

Nästa artikel i detta avsnitt handlar om musik i TV-serier.

Gå tillbaka till avsnittet Film- och musikproduktionen.