DVD-filmernas extramaterial

Det är någonting som bara känns “för mycket” med DVD-filmers extramaterial. När man vid svaga tillfällen har satt sig och tittat på en film (trots att andra, mer nödvändiga sysslor finns i överflöd), så känns det nästan extra tröstlöst när … Läs mer

Att orkestrera filmmusik

Kände du till att partituret till en films musik oftast inte färdigställs av kompositören utan av en orkestratör? Med hjälp av kompositörens sketcher skriver orkestratören ut stämmor för 30-40 olika instrument (beroende på vad det rör sig om för sorts … Läs mer