Musik och film – att skapa

Musik och film har hört samman längre än dialog och film. Det finns lite av en magisk samhörighet musik och film emellan, eftersom de tillsammans har en enorm kapacitet att påverka oss emotionellt via två av våra viktigaste sinnen – synen och hörseln.

Det här är den första artikeln i en serie texter som skulle kunna kallas “Musikens tillkomst”. Sambandet musik och film emellan kommer här att studeras på djupet, och du får chansen att ta del av en filmkompositörs sätt att tänka och arbeta. Vidare kommer avsnittet att ta upp synkronisering, signaturmelodier och filmmusik i olika sammanhang.

——


Först ut – att skapa filmmusik.

De finns stunder då till och med den mest erfarne och skicklige filmkompositören sitter och stirrar på ett blankt papper eller datorskärm. Skaparkraften har sina stunder, och ibland tycks den icke-existerande. Dessvärre finns det sällan någon tid att sitta och vänta på inspiration mitt i en filmproduktion – som filmkompositör måste man snabbt ta sig samman, använda den kunskapen man besitter, och börja skapa.

Kompositionens tre hörnstenar:

Richard Davis räknar i sin bok (se boktips i sidomenyn till höger) upp tre grundkoncept för filmkomposition, och de är alla mycket användbara.

1. Mångsidighet

Den första hörnstenen kallar Davis för Craft (“hantverk”) och syftar på en kompositörs mångsidighet, flexibilitet och färdigheter som “hantverkare”. Har man en oerhörd talang när det gäller att skriva storslagna, romantiska satser, men inte är särskilt duktig på att skapa annan sorts musik, så har man helt enkelt inte så goda förutsättningar att lyckas i branschen.

Ju mer man vet om musik – ju fler olika sorters musikstycken man har analyserat, desto bättre förutsättningar har man. Det gäller att lära sig grunderna i många av musikens språk; jazz, atonal musik, klassisk musik, populärmusik osv. När man har all den kunskapen, det är då man klarar av att hantera en formsvacka. Då har man chansen att leta i förrådet av vetskap och till slut dyker det upp något passande.

Enligt Simpsons-kompositören Alf Clausen handlar det mycket om hur mycket man har “dissekerat” olika former av musik. Han påstår själv att han har “brutit isär” hundratals olika sånger och andra musikverk och studerat dem på djupet, och det är säkert helt sant. För att se sambandet mellan musik och film så väl så att man kan se exakt vad som ska skapas behövs många års arbete.

2. Syfte och koncept

Det är viktigt att veta vad man vill säga med sin musik. Det finns en oerhörd mängd olika känslor och tankar som föds i musiken, så exakt vad man vill säga kräver ofta ganska mycket eftertanke. Oscarsvinnaren Elmer Bernstein sade i en intervju att han ofta tar en vecka eller två och tittar på den film han ska arbeta med, och ser till att inte tänka på musik alls under den perioden. Först när han vet vad filmen vill säga vet han vad musiken ska säga – då kan han börja skapa. När det gällde To Kill a Mockingbird (1962) behövde han sex veckor på sig att fastslå att den handlade om de vuxnas värld sedd med barns ögon. Sådan lyx har sällan kompositörerna i dagens produktioner!

3. Att känna sig själv

När man accepterar ett jobb som kompositör för en film gäller det att verkligen tänka till och försöka besvara frågor såsom “hur mycket musik klarar jag av att producera på en dag?” och “vilka cues kommer att bli svårast för mig att skriva musiken till (mer om cues)?” och så vidare. Vet man sina egna begränsningar vet man hur man bör lägga upp skaparprocessen.

——

Som sagt, det gäller att känna sin musik, och känna sin film. Ta exemplet Elmer Bernstein från några rader upp, och tänk dig in i orden “en film om de vuxnas värld sedd med barns ögon” när du ser hur han inleder filmen.

Som Elmer Bernstein själv beskriver det leddes han av sin slutsats till att inkludera “barnsliga” element i sin musik; såsom att spela piano en not i taget, lekfulla harpstämmor och klockor. Senare i filmen använder han sig också av speldosor och annat som för tankarna till barn. Det är att utveckla ett koncept för hur musiken ska smälta ihop med filmen. Låter det simpelt? Bernstein Oscarsnominerades!

För exempel på fler liknande i koncept i musik och film; kolla in avsnittet “Musiken i olika filmer” i sidomenyn!

Artikel publicerad den 19 augusti 2010.

Nästa artikel handlar om vad det innebär att anpassa musik till en film.

Gå tillbaka till avsnittet Film- och musikproduktionen.