Filmmusikens historia

Välkommen till avsnittet om filmmusikens historia. Här har du möjligheten att bekanta dig lite grand med hur filmmusiken har utvecklats under det dryga sekel som filmindustrin existerat. Musik fanns med från alla första början i biosalongerna, om än kanske inte i den form vi tenderar uppleva den idag.

Det här avsnittet, liksom Filmscore.se i allmänhet, fokuserar på Hollywoods filmmusikindustri, men givetvis finns det mycket att säga om film och filmmusik även i andra länder. Indien har exempelvis en mycket rik filmmusikkultur genom sin Bollywoodindustri, och musikförsäljningen har rentav dominerats av musik skriven för filmproduktioner. Riktigt på den nivån har det inte varit i något västerländskt land.

Allt eftersom 1900-talet fortskridit så har filmmusiken mer eller mindre blivit den nya symfoniska musiken. Inom konstmusiken har nymodighet och innovativitet varit faktorer som värderats allra högst. Filmindustrin har emellertid blivit så kommersiell så att filmmusiken aldrig riktigt kunnat klippa trådarna till den “klassiska” musik som förekom innan det modernistiska 1900-talet. Musik som skrevs under Romantiken (ca 1815-1910) kännetecknas av stora orkestrar, och grandiosa melodier, klart förankrade i traditionell tonalitet.

Just denna stil anammade de första Hollywood-kompositörerna, och även om filmmusiken började bana nya vägar på 40-talet så skrevs det alltid emellanåt sådana där storslagna, symfoniska scores. Ben-Hur (1959), Lawrence av Arabien (1962) och Star Wars (1977) är bra exempel på filmer som hållit traditionen vid liv. Att den är fullt levande även nu på 2000-talet vittnar blockbusters som Gladiator (2000), Sagan om ringen-trilogin (2001-3), och War Horse (2011) om.

Här följer länkar till de artiklar som skrivits för de här avsnittet:

  • Stumfilm – Innan ljudfilmen kom var musiken förstås inte var ihopklippt med filmen. Men den förekom ofta ändå i biosalongen. Läs mer!
  • Den första synkroniserade musiken – Strax efter ljudfilmens intåg föddes tekniken som förmådde synkronisera musik till film. Behovet av ett live-band vid filmvisningar minskade drastiskt.
  • Musikstudions begynnelse – Läs lite om de första musikstudiorna inom filmindustrin och om vad det innebar för musikerna anställda vid olika filmbolag.
  • Musikstilar från då till nu – Hur har filmmusiken utvecklats och förändrats genom åren? Det kan du lära dig om i den här artikeln.