Filmproduktion – tidslinje

Många undrar var, när och hur musiken skapas till en film. Under vilken del av en produktion kommer musikteamet in? Är det redan en färdig film när den hamnar på kompositörens bord?

Den här artikeln listar de olika stegen i en filmproduktion, och handlar därför inte bara om filmmusiken. Man kan enkelt dela in produktionen av en film i produktion 1, 2 och 3, eller förproduktion, inspelning och efterproduktion. Nedan listas de moment som finns med i varje del av produktionen i punktform, för att göra det så konkret som möjligt. Var hittar vi musiken?

OBS! Processen är ungefärlig och kan skilja sig från filmproduktion till filmproduktion.Förproduktion:

 1. Komma upp med en idé eller erhålla rätten att filmatisera en roman, pjäs, novell eller liknande.
 2. Skriva ett “film treatment” som lägger grunden för filmens manus.
 3. Säkra finansieringen.
 4. Skriva manus.
 5. Anlita de huvudsakliga kreatörerna i filmproduktionen, såsom regissör.
 6. Rollsätta –  casting av skådespelare.
 7. Schemalägga.
 8. Hitta lämpliga inspelningsplatser utanför filmstudion.
 9. Anlita hela produktionsbesättningen.

Inspelning:

 1. Repetera med skådespelarna.
 2. Spela in filmen.
 3. Granskning av dailies eller “dagstagningar”, där regissören med flera kollar igenom de senaste inspelningarna.
 4. Redigera klippen och applicera specialeffekter.
 5. Gå igenom och sätta samman filmen (görs av en film editor, eller redigerare).
 6. Skapa ett soundtrack av filmens dialoger och göra ADR – Automatic Dialogue Replacement, där skådespelarna kommer till studion och talar in de repliker som t.ex. blev otydliga under inspelningen.

Efterproduktion del 1:

 1. Sammanställa the rough cut (filmen i sin helhet efter ADR).
 2. Sammanställa the fine cut (filmen i sin helhet efter granskning och redigering av rough cut).
 3. Sammanställa studioexemplar av fine cut.
 4. Skapa ett temp track av redan existerande musik, för att få en uppfattning om var det behövs musik och vilken sort som behövs. (Detta gör musikredigeraren).
 5. Testspela studioexemplar och eventuellt göra ytterligare ADR och andra redigeringar.
 6. Skicka den färdiga, låsta versionen till kompositören.

Efterproduktion del 2 (musik):

 1. Inleda the spotting session, där det bestäms var musiken ska vara. Närvarande här är producenten, regissören och kompositören.
 2. Skapa timing notes – en detaljerad tidsanalys (ofta till hundradelssekunder) av varje klipp, foto och replik i varje scen, så att kompositören kan hitta de exakta tillfällena där musiken ska in.
 3. Komponera musiken (kompositören).
 4. Orkestrera musiken (orkestratören (ibland samma person som kompositören).
 5. Spela in musiken.
 6. Mixa musiken och anpassa den till ljudeffekter, dialog, med mera.

Efterproduktion del 2 (ej musik):

 1. Skapa ljudeffekter.
 2. Foley, en process som involverar skapandet av ljudeffekter live, t.ex. handklapp för att skapa ljudet av klapprande hovar.
 3. Göra klart ADR.
 4. Dubba filmen (musiken, dialogen och ljudeffekterna mixas till en färdig version).
 5. Sammanställa filmen i sin helhet till en färdig version.
 6. Skicka filmen till biografer/TV-bolag/tryck för DVD-släpp etc.

Det är alltså så att, i produktionen av en film kommer det team som står för musiken in ganska sent – en bra bit in på efterproduktionen. Läs mer om processen för kompositören och de andra i nästa artikel i avsnittet “produktionen”.

Artikel publicerad den 15 augusti 2010.

Gå vidare till en artikel om vad filmmusikern har för schema.

Gå tillbaka till avsnittet Film- och musikproduktionen.