Första artikeln på Filmscore.se

För bara några minuter sedan publicerades den första artikeln på filmscore.se. Jag har valt att börja med filmmusikens historia och skrivit om filmmusiken i stumfilm. Det var nämligen mycket sällan en helt tyst upplevelse att gå på stumfilm i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. En orkester fanns på plats och spelade stycken som gav det visuella på skärmen en extra dimension.

Läs om stumfilmens utveckling och beskåda en del av en stumfilm i artikeln!